อนุทิน 128411 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีการเตรียมแผนการสอนในทุกระดับชั้นและเตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ในสัปดาห์นี้เองมีการเตรียมจัดทำโครงการซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ Science Show มีกิจกรรมระบบสุริยะจักรวาลในฝันเป็นอย่างไรโดยนักเรียนวาดภาพลงไปในกระดาษพร้อมออกนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง ทางด้านการทดลองก็มีกิจกรรมมหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี ลาวาแลมป์ ไข่ยืนได้ ลูกโป่งในขวด และปีท้ายด้วยกิจกรรมการทำว่าวหลอด นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับกิจกรรมดังกล่าวมาก นอกจากให้เด็กทำกิจกรรมแล้วยังมีการบันทึกกิจกรรมลงในแบบบันทึกที่ครูได้จัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ การทดลอง สิ่งที่นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และวาดภาพที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว

เขียน 26 Aug 2013 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)