อนุทิน 128410 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่ตรงกับวันแม่ ทำให้เปิดการเรียนการสอนเพียง 4 วัน ทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและมีไม่กี่คนที่ไม่ตั้งใจ แต่ดิฉันก็พยายามแก้ไขและปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความสนใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงปรับปรุงทางด้านเทคนิคการสอนที่สามารถกระตุ้นความสนใจนักเรียน เช่น การนั่งสมาธิก่อนเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง สื่อภาพประกอบต่างๆที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหา และสัปดาห์นี้เองดิฉันและเพื่อนมีการวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์ และมาจัดห้องวิทยาศาสตร์ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยห้องวิทยาศาสตร์ของเรามีการปรับแต่งให้ดูสวยงาม มีสีสัน ประกอบกับเนื้อหาสาระหรือป้ายนิเทศที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ในทุกด้านที่นักเรียนควรทราบ เช่น นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ระบบสุริยะจักรวาล เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โครงงานที่นักเรียนจัดทำขึ้น รวมถึงสื่อวิทยาศาสตร์มากมายที่น่าสนใจ ซึ่งผลงานดังกล่าวบางส่วนเป็นผลงานที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นอย่างตั้งใจ ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีวันหยุดก็ตามแต่ดิฉันก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานที่ออกมาก็ประทับใจอย่างยิ่งโดยทำให้ห้องวิทยาศาสตร์กลายเป็นห้องวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวมากขึ้น

 

 

เขียน 26 Aug 2013 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)