อนุทิน #128394

การได้ตื่นขึ้นมาก่อนรุ่งสางอีกครั้งของคนเราช่างมีพลังในการมีชีวิตอยู่ที่ต้องเดินทางชีวิตต่อไป หลายชีวิตต้องพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันไปอยู่ตลอดเวลา นี้ละชีวิตที่หมายถึงร่างกายนี้คืออยู่ภายใต้
กฎปฏิจจะสมุปบาทอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์นั้นแล.

เขียน:

ความเห็น (0)