อนุทิน 128390 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 9และ สัปดาห์ที่ 10  เป็นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของครูอย่าเต็มความสามารถ เพราะต้องนำเด็กนักเรียน ชั้น ป5 และ ป.6จำนวน 120 คน ไปค่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัด สมุทรสาครเป็นเวลา 6 วัน เป็นครั้งแรกของการออกนอกสถานที่ของการเป็นครูซึ่งต้องรับผิดชอบในเรื่องของการคุมนักเรียนในเรื่องต่างๆอย่างเคร่งครัด ทำให้ชีวิตนักศึกษาฝึกสอนมีความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อเห็น นักเรียนมีความสุข มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางวิทยาการจัดกิจกรรมให้ ร่วมทั้งข้าพเจ้าได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มีนอกโรงเรียนรู้จักการแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล ข้าพเจ้าประทับใจกับกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์นี้มากเพราะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาคำตอบให้กับตนเองอย่างมีเหตุผล นักเรียนมีความสุข ครูก็มีความสุขยิ่งกว่าที่เห็น นักเรียนสนุกกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 26 Aug 2013 @ 00:23 ()


ความเห็น (0)