อนุทิน 128389 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 8 เป็นสัปดาห์ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการทดลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องพืชรอบตัวเรา ซึ่งข้าพเจ้าจะเน้นเรื่อง การจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนซึ่งจะทำให้เด็กๆเก็บเกี่ยวความรู้ได้ดีกว่าในห้องเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนให้ความรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการสอนนักเรียน โดยการประเมินนักเรียนจากการตอบคำถามและแบบทดสอบ ท้ายคาบซึ่งผลที่ตอบรับนักเรียนประสบความสำเร็จ 90%ของการจัดการเรียนรู้ ในอาทิตย์นี้ 

เขียน 25 Aug 2013 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)