อนุทิน 128364 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๕๔ |

"อารยสดับ : ๗ ขั้นของการฟังแบบอารยะ"

ขั้นที่หนึ่ง ฟังด้วยใจที่ "สนใจ"

ขั้นที่สอง ฟังด้วยใจที่ "จริงใจ"

ขั้นที่สาม ฟังด้วยใจที่ "ไร้อคติ"

ขั้นที่สี่ ฟังด้วยใจที่ "จดจ่อ"

ขั้นที่ห้า ฟ้งด้วยใจ "กระตือรือร้น"

ขั้นที่หก ฟังด้วยใจ "สัมผัสใจ"

ขั้นที่เจ็ด ฟังด้วยใจ "ตอบสนอง"

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

เขียน 25 Aug 2013 @ 16:21 () แก้ไข 28 Aug 2013 @ 14:08, ()


ความเห็น (0)