ติดต่อ

อนุทิน #128363

| อนุทิน ... ๔๘๕๓ |

"..."

คนส่วนใหญ่ "ได้ยิน" แต่ "ไม่ได้ฟัง"

คนส่วนหนึ่ง "ได้ฟัง" แต่ "ไม่ได้ความ"

คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ "ได้ฟัง" และ "ได้ความ"

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)