อนุทิน 128363 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๕๓ |

"..."

คนส่วนใหญ่ "ได้ยิน" แต่ "ไม่ได้ฟัง"

คนส่วนหนึ่ง "ได้ฟัง" แต่ "ไม่ได้ความ"

คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ "ได้ฟัง" และ "ได้ความ"

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

เขียน 25 Aug 2013 @ 15:58 () แก้ไข 28 Aug 2013 @ 14:08, ()


ความเห็น (0)