อนุทิน 128359 - chalongjoe

chalongjoe


ประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนวันงาน“งานวิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 4-5 กันยายน 2556”
ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ.ชลบุรี
เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรทุกสหสาขาวิชาชีพมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และท่านสามารถช่วยประชาสัมพันธ์
ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้สนใจ :
 
- 5 ห้องประชุม 
ห้องภูหลวง พิธีเปิด-ปิด/องค์ปาฐกถา/ยุทธศาสตร์/วิจัย/เวทีสัมมนาร่วม
ห้องคลองไผ่และห้องแสมสาร
นิทรรศการนำเสนอบอร์ด โปสเตอร์บทความ ยา และเครื่องมือแพทย์ เวทีความรู้สารสนเทศที่เชื่อมโยงทางการแพทย์ และเวทีดนตรี
ห้อง War room เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
ห้องประชุม 5 เพิ่มพูนทักษะโดยการทำ Workshop
 
ห้องประชุมและห้องโถงกลุ่มงานรังสี ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่ประชาชน
 
- 52 หัวข้อเรื่อง
 - วิทยากร 86 คน เน้นวิทยากรภายใน พร. กว่า 80 ท่าน 

- เชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก พร. 5 ท่านได้แก่ นาวิกโยธินจากค่ายจุฬาภรณ์
จ.นราธิวาส โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลกรุงเทพ
- เน้นความรู้ ทักษะระดับ best practice มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง องค์ปาฐกถา การบรรยาย การประกวดผลงานวิจัย
R2R นำเสนอ Board และ Poster ที่ได้รางวัล
 
เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  การนำเสนอเป็นทีม (Panel discussion) การแสดงบนเวที
  เวทีประชาชนและเวทีดนตรี
 
- จุดประสงค์เพื่อ...........

  1. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ภายในตัวแต่ละบุคคลสู่การจัดเก็บเป็นความรู้ภายนอกเป็นเกลียวความรู้
  2. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการแก่บุคลากรใน พร. โดยให้เวทีนำเสนอ ยกย่องเชิดชู ให้เกียรติ
  3. และแสดงศักยภาพผลงานทางวิชาการ พร. เพื่อนำไปต่อยอดกับการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://164.115.23.147/www/srkhos/index.html

ตารางงานวิชาการ.docx

เขียน 25 Aug 2013 @ 13:12 () แก้ไข 29 Aug 2013 @ 11:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถึงจะหมดเขต แต่ถ้าในใจจริงๆ ลองติดต่อดูครับอาจพอรับได้อีก