อนุทิน 128353 - ดารนี ชัยอิทธิพร

25 ส.ค.56

ที่นี่ไม่มีปัญหา มีแต่สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน

จากการประชุมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 และประชุม WOLD CONGRESS OF ASIAN PSYCHIATRY ครั้งที่ 4 เรื่อง ชาวเอเชียร่วมใจเพื่อสุขภาพจิตที่ดีกว่า (ไม่เขียนภษาฝรั่งดีกว่า ยาวมาก) ที่ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอทเซนทรัล ลาดพร้าว กทม. ดิฉันได้ข้อสรุปจากการนำเสนองานวิจัยในห้องลาดพร้าว 1-2 สั้นๆ เพียงว่า

"ปัญหาใดๆ ของวัยรุ่นนั้นไม่ต้องการแก้ไข เพราะอีก 10 ปีข้างหน้าวัยรุ่นพวกนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ปัญหาจะไม่ใช่ของวัยรุ่นอีกต่อไป เด็กวัยรุ่นกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนมีปริมาณเพียงหยิบมือเดียว เราจัดการได้"

"สิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนคือ ทำหูเราให้หนวก-ตึงโดยเร็ว (ก่อนเกษียน) เพื่อลดความเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย เพื่อคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างยั่งยืน"

คณะที่ไปด้วยกัน และเข้าฟังในห้องนี้ confirm ได้ .. ฮา

เขียน 25 Aug 2013 @ 11:31 () แก้ไข 25 Aug 2013 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)