อนุทิน 128336 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในบางสถานการณ์ที่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของเรา เราต้องใช้สติ

แลปัญญาอย่างรอบคอบ เมื่อเดินไปข้างหน้าไม่ได้ก็ต้องหยุดเสียบ้าง

แต่อย่าหยุดความคิดพิจารณาในทุกแง่มุม บางครั้งถ้าเหตุผลเพียงพอ

เราจงยอมให้เป็น เราจงเย็นให้ได้ จิตใจสงบ เราก็พบความสุขเอง

เขียน 25 Aug 2013 @ 05:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ค่ะ จงยอมให้เป็น จงเย็นให้ได้