อนุทิน 128332 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 19 สิงหาคม 2556

         สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนปกติ ไม่มีกิจกรรมพิเศษใด ดิฉันและนักเรียนได้เตรียมสื่อต่างๆ เพื่อที่จะนำมาตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เรียนใช้สอนเป็นประจำ มีการตกแต่งบอร์ดหน้าชั้นเรียนซึ่งดิฉันมอบหมายให้เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 1/4 ดิฉันมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของการวาดภาพตกแต่งห้องเรียน นักเรียนหลายคนทำด้วยความตั้งใจ และเต็มใจ ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียว 

         

เขียน 25 Aug 2013 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)