อนุทิน 12833 - Sasinand

Sasinand

ข่าวเศรษฐกิจเล็กน้อย....Economics – May trade surplus, June fall in reserves.
 resulting from a combination of strong exports and slowdown in imports.
เดือนพ.ค.ส่งออกมาก นำเข้าน้อยลง แต่พอเดือนมิ.ย.นี้ อาจมีนำเข้าเพิ่มขึ้นอีก คงต้องดูผลสิ้นไตรมาส  2 ก่อน

เขียน 23 Jun 2008 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)