อนุทิน 128326 - ภูสุภา

จิตที่เต็มอิ่ม คือเต็มความสุขและเต็มคุณค่านั้น ไม่ได้เกิดจากมี การได้ หรือการสะสม แต่เกิดจากการสละหรือการให้ต่างหาก

คัดมาจากคำสอนของพระไพศาล วิสาโลค่ะ

เขียน 24 Aug 2013 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)