อนุทิน #128326

จิตที่เต็มอิ่ม คือเต็มความสุขและเต็มคุณค่านั้น ไม่ได้เกิดจากมี การได้ หรือการสะสม แต่เกิดจากการสละหรือการให้ต่างหาก

คัดมาจากคำสอนของพระไพศาล วิสาโลค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)