อนุทิน 128324 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๔๒ |

"กฎของชีวิต"

มนุษย์ทุกคนต่างมีกฎของชีวิตเป็นของตนเอง

กฎบางข้อ ... ยิ่งทำยิ่งทำให้ชีวิตของตัวเองเจริญก้าวหน้าขึ้น
กฎบางข้อ ... ทำแล้วชีวิตประสบความสำเร็จ
กฎบางข้อ ... ทำแล้วเกิดความรู้เพิ่มพูนต่อตนเองมากขึ้น

แต่

กฎบางข้อ ... ยิ่งทำยิ่งไม่มีใครคบ
กฎบางข้อ ... ยิ่งทำยิ่งอ้างว้าง
กฎบางข้อ ... ยิ่งทำยิ่งเบียดเบียนผู้อื่นมากมาย

กฎของโลกยังเปลี่ยนแปลงได้ฉันใด กฎของชีวิตก็เปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามใกล้เที่ยงคืน)
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 24 Aug 2013 @ 23:26 () แก้ไข 28 Aug 2013 @ 14:14, ()


ความเห็น (0)