อนุทิน 128310 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๔๐ |

"เรียกนักศึกษาฝึกสอนมาพบ"

เรียกนักศึกษาฝึกสอน ป.บัณฑิต มาพบ ๒ คน เพื่อกำหนดเวลาการไปนิเทศ สิ่งที่จะต้องทำส่ง และกำหนดเวลาส่งชิ้นงานตามศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกำหนด เพื่อจะได้ออกเกรดให้ทันในภาคเรียนนี้

จะว่าไปสนุกมาก เด็กทุกคนมีความตั้ืงใจมั่นต่อการเป็นครูที่ดีพอสมควร การได้ไปสัมผัสชีวิตครูจริง ๆ ในโรงเรียนมันสร้างแรงบันดาลใจมากพอสมควร อีกทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขของคุรุสภาีอีกต่างหาก

สอนคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ย่อมมีความสุขดีกว่า คนที่ไม่รู้จักมัน ;)...

เขียน 24 Aug 2013 @ 17:15 () แก้ไข 28 Aug 2013 @ 14:14, ()


ความเห็น (0)