อนุทิน 128308 - Tawandin

  ติดต่อ

ข้าว...หญ้า...ศรัทธา...ฝน

♣ ♣ ♣

ข้าว...คอยฝนทนแล้งแห้งใจหนอ

หญ้า...ต้นน้อยพลอยรอฟ้าโปรยฝัน

ฟ้าครืนครืนลมอุ้มฝนหล่นห่างพลัน :(

ลมเอ๋ยลมเลยผ่าน...ไปนานแล้ว...

 

ฝากฝนฟ้า คืนศรัทธาสู่ถิ่นเถิด

หากเพียงเพริศพายุฟ้าพาคลาดแคล้ว

กลั่นหยาดใจศรัทธาใหม่ทอดเป็นแนว

พรมข้าวหญ้าให้เพริศแพร้วพะพร่างตา

♣ ♣ ♣

     บ้านนา  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ยามเย็น)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)