อนุทิน 128303 - สงขลาสุขใจ

ช่วยน้องผู้ด้อยโอกาส...ทราบข่าวการทำบุญกับเด็กจากมูลนิธิสุขภาพไทย แล้วเกิดความสนใจ เพราะเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องลงเงิน แค่ลงแรงและมีเวลาในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งตามสถานสงเคราะห์ โดยทำหน้าที่อาสาสมัครเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว เมื่อมีเวลาว่างวันใดก็จะแวะมา ส่วนใหญ่มักจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ น้องที่ดูแลอยู่เป็นเด็กผู้ด้อยโอกาส

หน้าที่ของอาสาสมัครอย่างเราก็คือ คอยดูแลน้อง เล่นกับน้อง อ่านหนังสือ เล่านิทาน ป้อนข้าว พาไปออกกำลังกาย อาบน้ำ ทุกอย่างที่เราสามารถจะช่วยเหลือเด็กๆ ได้ โดยอาสาสมัครจะได้รับการอบรมจากแพทย์-พยาบาลถึงวิธีการดูแลเด็กอ่อน และการเสริมสร้างทักษะพัฒนาการแก่เด็ก เพื่อให้เด็กที่เราดูแลมีการเจริญเติบโตที่ดีและพัฒนาการตามวัย

เมื่อมาเป็นอาสาสมัครขอบอกว่า มีความสุขใจอย่างมาก ตื้นตันใจ ชื่นใจทุกครั้งที่น้องมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เมื่อเห็นเรามาหาก็จะวิ่งเข้ามากอด และน้องก็มีพัฒนาการที่แข็งแรง เติบโต ไม่เงียบเหงาอย่างแต่ก่อน เมื่อได้ดูแลก็รู้สึกรักน้องบุญโชคเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว และตั้งใจไว้ว่าจะขอเป็นอาสาสมัครดูแลน้องต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าจะหมดโครงการ

สิ่งที่พี่อยากฝากไว้ก็คือ อยากให้มีอาสาสมัครมาช่วยดูแลน้องๆ กันมากๆ เพราะเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เป็นการให้ที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย วัตถุสิ่งของไม่ใช่สิ่งที่เด็กๆ ต้องการที่สุด แต่พวกเขาต้องการความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากคนที่มามอบให้ต่างหาก"

เขียน 24 Aug 2013 @ 15:32 ()


ความเห็น (2)

สิ่งที่คุณ ‘สงขลาสุขใจ’ ทำ นอกจากช่วยเหลือ ให้กำลังใจเด็กๆ ด้อยโอกาสในสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้ว ยังมีผลระยะยาวช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ ‘Trust’ สังคม สิ่งแวดล้อมอีกด้วย คำว่า ‘Trust’ ในความหมายของสุขภาพจิตและจิตเวชนั้นลึกซึ้งมาก หากคุณมีโอกาสสัมผัสใครแล้วไว้วางใจคนนั้นอย่างสนิทใจ นั่นแหละความหมายของคำนี้ ประโยชน์ด้านหนึ่ง คือ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลประจำแล้ว ยังเป็นการให้แรงเสริมทางสังคม (social reinforcement) แก่ผู้ดูแลประจำอีกด้วย ทำให้พวกเขา ‘มีความภาคภูมิใจว่าทำงานที่มีคุณค่า’ มีมากพอที่คุณจะมองเห็นค่าของมัน และยอมเสียสละเวลาอันมีค่ามาช่วยดูแล สาธุ ขอให้เจริญๆ ยิ่งๆ ขึ้นนะคะ

รู้สึกชื่นชมมากค่ะ อยากแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทำเช่นนี้บ้าง รักเด็ก ๆ และสงสารคนชราที่ขาดความอบอุ่น เป็นกำลังใจให้คุณพีระวิชนะคะ