อนุทิน #128299

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๘๓๖ |

"รู้"

บันทึก ... "รู้อะไร" ไม่เท่า "รู้อย่างไร" ... (เห็นทุกข์สนุกดี : พระดุษฎี เมธังกุโร)

ปัญญารู้เท่าทันชีวิตนั้น ทำให้เรามีความสามารถอยู่ได้ทุกแห่ง
เจอได้ทุกสถานการณ์ แม้เรื่องที่ไม่ดี เรื่องที่คนอื่นเป็นทุกข์
หากเรามีปัญญาก็สามารถหาความสุขได้จากทุกข์นั้น มองเห็นคุณค่า
และกลับรู้สึกว่า ความทุกข์นั้นมีประโยชน์ เช่น มองเห็นว่าความทุกข์เป็นครู
ความทุกข์นั้นมีประโยชน์ เช่น มองเห็นว่าความทุกข์เป็นครู
ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจ ความทุกข์ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น
ทำให้เรามีกัลยาณมิตร ทำให้เรามีศรัทธา นี่เรียกว่าเป็น ผู้มีปัญญา
สามารถเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

เป็นสัจธรรมแห่งชีวิต เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

ขอบคุณมากครับ คุณ ย่าม่านีย์ แซะอาหลี ·;)…