อนุทิน #128297

พอเพียง ไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มที่ตัวเรา ศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติ ถ่ายทอดสู่นักเรียนที่โรงเรียน ปลูกฝังและเป็นแบบอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จักเกิดประสิทธิผลได้ในที่สุด

เขียน:

ความเห็น (1)

สุดยอดค่ะอาจารย์