อนุทิน 128296 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2556

           สัปดาห์ที่ 15 ของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนของโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งในเรื่องงานด้านการสอนเป็นไปได้ด้วยดี แต่ในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียนอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อย ซึ่งนักเรียนมีทั้งที่ให้ความสนใจในการเรียนและนักเรียนประเภทเด็กก้าวร้าวไม่ยอมสนใจใคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนในเรื่องของประโยชน์ของวัสดุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาทิตย์นี้ขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่องกระบวนการเกิดดินว่าการเกิดดินตามความคิดของนักเรียนดินเกิดขึ้นได้อย่างไร

           ส่วนงานในหน้าที่ครูก็ คือ วันจันทร์ขายคูปอง และ วันศุกร์ รับเด็กตอนเช้า รวมไปถึงการควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมชุมนุมที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นให้กับเด็กนักเรียน ส่วนภาระหน้าที่งานในอาทิตย์นี้ คือ การเตรียมตัวนักเรียนเข้าเเข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดอลอง และเป็นผู้ช่วยครู ซ้อมละครคุณธรรมเพื่อการเเข่งขันทางวิชาการ ภาระงานอีกหนึ่งอย่าง คือ รวบรวมข้อมูลนักเรียนในระบบช่วยเหลือนักเรียน

เขียน 24 Aug 2013 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)