อนุทิน 12829 - ภูสุภา

  ติดต่อ

@12688น้องมัทคะ อ.สุกรี เจริญสุข เคยเป่าแซ็กเพลงAs time goes by และบอกว่าเพลงนี้มีพลังและนำความสำเร็จส่วนหนึ่งให้ได้งบประมาณ  สมัยแรกเริ่มที่อาจารย์มีส่วนในการก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหิดลได้
พี่ตามไปหาฟังแล้ว ชอบความหวานของเพลง  น้องมัทลองหามาฟังนะคะ  พักนี้คอมพ์พี่ลิ้งค์ไม่ค่อยสะดวก

  เขียน:  

ความเห็น (0)