อนุทิน 128289 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

                    ความขาดแคลน...มีสองลักษณะ
       หนึ่ง : ขาดแคลนเพราะไม่มี...เป็นความขาดแคลนทางวัตถุวิสัย
       สอง : ขาดแคลนเพราะมี (แต่) ไม่พอ...เป็นความขาดแคลนทางจิตวิสัย

 

“...เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์...”
         (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)

 

 

เขียน 24 Aug 2013 @ 10:09 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ;)…

เป็นปรัชญาการทำงานของโรงเรียนบ้านหนองผือเลยล่ะ