อนุทิน 128230 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๒๑ |

"ทางสายกลาง"

พระท่านว่า การบริจาค การทำบุญ การให้ทานใด ๆ ควรให้อย่างที่เราไม่เดือดร้อน ซึ่งไม่ต่างจาก การซื้อ สิ่งของเพื่อยังชีพของตนเอง ควรซื้อโดยที่ไ่ม่เบียดเบียนรายจ่ายส่วนอื่นของตัวเอง

สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค หรือ การซื้อ ทุกอย่างควรเดิน "ทางสายกลาง" ทั้งสิ้น ไม่มีมากไป ไม่มีน้อยไป ทุกอย่างจึงสมดุล เราจึงอยู่ได้อย่างเป็นสุข ไม่มีทุกข์จากความเกินสมดุลเกิดขึ้น

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามเที่ยงตรง)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 23 Aug 2013 @ 12:04 () แก้ไข 23 Aug 2013 @ 12:07, ()


ความเห็น (0)