อนุทิน #128219

| อนุทิน ... ๔๘๒๐ |

"ชีวิตเรา"

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
แต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้มิใช่หรือ

เราเองย่อมรู้ตัวเองอยู่ว่า ...
เราต้องการอะไร เราไม่ต้องการอะไร
เราชอบอะไร เราไม่ชอบอะไร

ชีวิตของเรา เราควรเป็นคนเลือก
ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกแทนเรา

จงกล้าหาญที่จะตัดสินชีวิตของตัวเองด้วยตัวเอง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามใกล้หลับ)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (4)

When we can think for ourselves, decide for ourselves and take credits and responsibiliities for our actions, we grow up!

ชีวิตเรา เลือกได้ ด้วยตัวเอง. สู้ๆ ค่ะ

“จงกล้าหาญที่จะตัดสินชีวิตของตัวเองด้วยตัวเอง” ขอบคุณครัีบ…

ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านมาก ๆ ครับ ;)…