อนุทิน 128209 - ครูมุก

ครูมุก

22 สิงหาคม 2556

วันนี้เข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 11" โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  

ประทับใจในหลายเรื่องที่ท่านบรรยายหลายอย่าง

-การยึดมั่นในเรื่องเดิม อาจทำให้นักเรียนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

-ครู ไม่ทำตนเป็นผู้รู้ ไม่ตอบคำถามศิษย์ที่ถามเนื้อหาความรู้  (ฝึกให้เด็กหาความรู้ด้วยตัวเอง)

-ครูสอนน้อย เด็กได้เรียนรู้มาก (เน้นให้เด็กได้ฝึกปฎิบัติด้วยตนเองส่งเสริมให้เด็กได้เรียนมาก กระตุ้นให้เด็กคิด และลงมือทำ)

-สุดยอดการเรียนรู้ คือการตั้งคำถามให้เด็กเกิดกระบวนการคิด

-เปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียน

-เปลี่ยนนักเรียนจากผู้รับการถ่ายทอดเป็นผู้สร้างความรู้

-เปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นครูฝึก

-ช่วยเหลือเด็กเรียนช้า สร้างปัญหาท้าทายเด็กเรียนเก่ง

-สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ปลอดภัย ไม่มีการหัวเราะเยาะ

-อย่าบอกเด็กว่าเขาโง่

-ฝึกให้นักเรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

-"ครูเอาถ่าน"ต้องการการสะท้อนกลับของเด็ก

...ต้องหันกลับมามองการสอนของตนเองแล้วหละว่าเราเป็นครูเอาถ่านหรือยัง  

และที่บ่นว่าวันนี้พูดทั้งชั่วโมงเหนื่อยเหลือเกิน...

ต้องปรับการสอนใหม่ พูดน้อยลงเราก็ไม่เหนื่อย ทำตัวเป็นครูฝึกสนุกกว่าเป็นไหนๆ  

...ภาคบ่ายวันนี้ยังได้ความรู้ในการบันทึกเรื่องราว การนำภาพและ VDO ลงในบล็อก G2K อีกด้วย

คุ้มเลยค่ะวันนี้ ขอบคุณ ดร.ต๋อย (อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม)ค่ะที่ให้ความรู้ 

 

              

           ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช    บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 11"

 

             

   อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม  รายงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน

เขียน 22 Aug 2013 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)