อนุทิน 128209 - ครูมุก

  ติดต่อ

22 สิงหาคม 2556

วันนี้เข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 11" โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  

ประทับใจในหลายเรื่องที่ท่านบรรยายหลายอย่าง

-การยึดมั่นในเรื่องเดิม อาจทำให้นักเรียนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

-ครู ไม่ทำตนเป็นผู้รู้ ไม่ตอบคำถามศิษย์ที่ถามเนื้อหาความรู้  (ฝึกให้เด็กหาความรู้ด้วยตัวเอง)

-ครูสอนน้อย เด็กได้เรียนรู้มาก (เน้นให้เด็กได้ฝึกปฎิบัติด้วยตนเองส่งเสริมให้เด็กได้เรียนมาก กระตุ้นให้เด็กคิด และลงมือทำ)

-สุดยอดการเรียนรู้ คือการตั้งคำถามให้เด็กเกิดกระบวนการคิด

-เปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียน

-เปลี่ยนนักเรียนจากผู้รับการถ่ายทอดเป็นผู้สร้างความรู้

-เปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นครูฝึก

-ช่วยเหลือเด็กเรียนช้า สร้างปัญหาท้าทายเด็กเรียนเก่ง

-สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ปลอดภัย ไม่มีการหัวเราะเยาะ

-อย่าบอกเด็กว่าเขาโง่

-ฝึกให้นักเรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

-"ครูเอาถ่าน"ต้องการการสะท้อนกลับของเด็ก

...ต้องหันกลับมามองการสอนของตนเองแล้วหละว่าเราเป็นครูเอาถ่านหรือยัง  

และที่บ่นว่าวันนี้พูดทั้งชั่วโมงเหนื่อยเหลือเกิน...

ต้องปรับการสอนใหม่ พูดน้อยลงเราก็ไม่เหนื่อย ทำตัวเป็นครูฝึกสนุกกว่าเป็นไหนๆ  

...ภาคบ่ายวันนี้ยังได้ความรู้ในการบันทึกเรื่องราว การนำภาพและ VDO ลงในบล็อก G2K อีกด้วย

คุ้มเลยค่ะวันนี้ ขอบคุณ ดร.ต๋อย (อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม)ค่ะที่ให้ความรู้ 

 

              

           ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช    บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 11"

 

             

   อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม  รายงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน

  เขียน:  

ความเห็น (0)