อนุทิน 128202 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

"...ถึงผู้ที่โง่เขลาก็อาจจะเป็นที่นับถือของที่ประชุมได้ ถ้าผู้นั้นสวมเครื่องแต่งกายงดงาม, คงจะมีผู้นับถือผู้ที่โง่เขลานั้นตราบเท่าที่ผู้นั้นยังไม่แย้มปากพูดออกมา..."

                                     (จากหิโตปเทศ ของเสฐียรโกเศศ หน้า ๑๒)

เขียน 22 Aug 2013 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)