อนุทิน 128202 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"...ถึงผู้ที่โง่เขลาก็อาจจะเป็นที่นับถือของที่ประชุมได้ ถ้าผู้นั้นสวมเครื่องแต่งกายงดงาม, คงจะมีผู้นับถือผู้ที่โง่เขลานั้นตราบเท่าที่ผู้นั้นยังไม่แย้มปากพูดออกมา..."

                                     (จากหิโตปเทศ ของเสฐียรโกเศศ หน้า ๑๒)

  เขียน:  

ความเห็น (0)