อนุทิน 128199 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

มีรายงานน่าสนใจที่เขาทดลองในคนเกือบสองร้อยคน ที่ระดับ LDL cholesterol อยู่ในช่วง 100-210 mg/dL แล้วพบว่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตช่วยลดระดับ LDL cholesterol ได้ดีกว่าการกินยากลุ่ม statins หรือยาลดไขมันอีกสองแบบคือ phytosterols กับ red yeast rice น่าสนใจนะคะ ตกลงแล้วยาไหนๆก็ยังไม่สู้เราจัดการตัวเราเองด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการกินและการออกกำลังกายนี่เอง อ่านรายละเอียดได้จาก
Phytosterols, Red Yeast Rice, and Lifestyle Changes Instead of Statins. American Heart Journal. Volume 166, Issue 1, July 2013, Pages 187–196.e2

เขียน 22 Aug 2013 @ 18:45 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I agree “ตกลงแล้วยาไหนๆก็ยังไม่สู้เราจัดการตัวเราเองด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการกินและการออกกำลังกายนี่เอง”. No superfood, no special diets not even a single recipe, but, a whole life of mindfulness of ourselves and our conditions at each moment.

–I remain a Buddhist ;-)