อนุทิน 128187 - เด็กบ้านนอก

เดินทางมา้หาความรู้ที่โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม  ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  สิ่งที่ได้เห็นคือมีกลุ่มคนที่มาร่วมในกระบวนการอยู่เต็มห้อง  น่าภาคภูมิใจแทนวงวิชาการศึกษาที่มีบุคลากรด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นสร้างความรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เขียน 22 Aug 2013 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)