อนุทิน 128186 - นิตยา พฤคฌาญาน

 

สัปดาห์ที่ 13 แล้วสอนนักเรียนเรื่องการนำความร้อนและการนำไฟฟ้า การนำความร้อนคือ การถ่ายเทความร้อนโดยผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งจำพวกเหล็ก โดยที่ตัวกลางนั้นอยู่นิ่งกับที่ โดยความร้อนจะถ่ายโอนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ ในคาบนักเรียนร่วมกันทดลองโดยการหยดเทียนลงบนแท่งโลหะ 5 หยด ระยะห่างเท่า ๆ กันโดยประมาณ จากนั้นให้ความร้อนด้วยไฟ ที่ปลายแท่งโลหะนั้น สังเกตการเปลี่ยนแปลง ปรากฏว่าเทียนหยดที่อยู่ปลายแท่งโลหะละลายเป็นหยดแรก แสดงว่าปลายแท่งโลหะมีอุณหภูมิสูงที่สุด มันจึงละลายเป็นหยดแรก และเมื่อให้ความร้อนสักพัก เทียนจะลายหมดแสดงตัวกลางคือแท่งโลหะได้นำพาความร้อนจากปลายแท่งไปสู่หัวแท่งโลหะนั้น โดยที่แท่งโลหะไม่ได้เคลื่อนที่ใดๆ เพียงแค่ให้ความร้อน ในจุดปลายจุดเดียว จากนั้น ทำการทดลองเรื่องการนำไฟฟ้า โดยการนำสายไฟ ถ่านไฟ หลอดไฟ มาต่อใหเป็นวงจร เมื่อได้เป็นวงจรแล้ว ให้นำมาแตะที่วัตถุต่างๆ ที่เตรียมมา ผลปรากฎว่า กระดาษฟอย ลูกกุญแจ คริปหนีบกระดาษ ช้อนโลหะ เงินเหรียญนำไฟฟ้าได้ เพราะเมื่อนำไปแตะหลอดไฟสว่าง แต่พวกยางลบ ไม้บรรทัดยาง ดินสอ เมื่อนำไปแตะหลอดไฟไม่สว่าง เพราะการนำไฟฟ้า คือ การยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน หรือยอมให้กระแสไฟฟ้าถ่ายโดอนไปยังวัตถุนั้น สรุปผลการทดลองเรื่องการนำไฟฟ้า คือ วัตถุทีีทำจากโลหะจะนำไฟฟ้าและวัตุถุที่ทำจากยาง พลาสติกไม่นำไฟฟ้า เป็นเพียงแค่ฉนวนไฟฟ้าเท่า ฉนวนไฟฟ้า คือ ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว การให้เด็กได้ลงมือทำเอง ทำใหเด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

 

 

 

เขียน 22 Aug 2013 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)