อนุทิน 128154 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

21 ส.ค. 2556 (1)
(อนุทิน๑๒๒)

๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

   ภาพรวมของคณะฯ ที่เปลี่ยนแปลง

  1. จัดงานที่เริ่มวันอาทิตย์ คาดว่าจะไม่ค่อยมีคนมาเดินในงาน
  2. มีการเลื่อนการเปิดเทอมมาเป็นวันที่ 19 สิงหาคม ซึ่งจะตรงกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์วันที่สอง คาดว่าจะมีคนมาเดินที่งานไม่มาก

   ภาพรวมของภาควิชาฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  1. มีการจัดนิทรรศการที่หลังตึก ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เป็นปีแรก
  2. มีการจัดนิทรรศการที่หน้าตึก เป็นชมรมคนดูนก และบ้านผึ้ง
  3. มีการจัดขายกล้วยไม้ของนิสิตชมรมชีววิทยา
  4. เป็นปีแรกที่บ้านผึ้งไม่มีนิสิตช่วยงาน (เพราะเลื่อนเปิดเทอมมาตรงกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์)

   สรุปว่า สัปดาห์วิทยาศาสตร์คนมาน้อยกว่าปีก่อนๆ แต่ตรงตามที่ Beeman คาดหมาย..และแม้ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งจะต่ำกว่าปีก่อนๆ ก็จริง แต่ก็ยังอยู่ในความคาดหมาย และในรอบ ๑๐ ปี ก็ยังไม่ใช่ยอดขายที่ต่ำที่สุด..

เขียน 21 Aug 2013 @ 14:46 () แก้ไข 03 Sep 2013 @ 06:58, ()


ความเห็น (0)