อนุทิน 128151 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"ดังนั้น สติ...จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ ความหมายของคำว่ารอดในที่นี้คือ รอดจากกิเลสที่คุกคามในตัวเรา"

จากบันทึก ใจที่ว่างจะเต็มไปด้วยกำลัง  ของอาจารย์กะปุ๋ม Ka-Poom


อ่าน 62 · ดอกไม้ 6 · ความเห็น 1

เขียน 21 Aug 2013 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)