อนุทิน 128146 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

วันนี้ผู้เขียนอยู่ฝ่ายสถานที่พัก รับผิดชอบที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ที่โรงแรมคีรีเอเล่ เกาะช้าง

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)