อนุทิน #128146

วันนี้ผู้เขียนอยู่ฝ่ายสถานที่พัก รับผิดชอบที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ที่โรงแรมคีรีเอเล่ เกาะช้าง

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)