อนุทิน #128143

สภาร้อน เป็นเรื่องจริยธรรม ศีลธรรมคุณธรรมมันหดหาย...

ผลประโยชน์ และความเห็นแก่ตัว มันบดบัง ความละอายใจ ความเกรงกลัวต่อบาปจนหมดสิ้น...

เขียน:

ความเห็น (0)