อนุทิน 128142 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๑๑ |

"การมีสติอย่างฉลาด"

"... การคิดแบบพระโสดาบันที่ไม่คิดว่า สุข-ทุกข์ มาจากผู้อื่น หรือ ตนทำ ย่อมทำให้มีสติรักษาจิตให้ปกติสุข และมีปัญญารู้ว่า สุข-ทุกข์ มาจากผัสสะที่เกิด-ดับ จากความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ จึงขยันละอกุศล คือ โลภะ โทสะ โมหะ

ดังที่กล่าวนั้น คือ ขยันปิดกั้น อุปกิเลส ๑๖ อันเศร้าหมอง ได้แก่

ละความคิดเพ่งเล็งอยากได้
ละความคิดร้าย
ละความโกรธ
ละความผูกโกรธ
ละการลบหลู่ความดีของผู้อื่น
ละความอยากไม่ให้ใครดีกว่า
ละความริษยา
ละความตระหนี่
ละมารยา
ละความหลอกด้วยโอ้อวด
ละความกระด้าง
ละความมุ่งแต่จะเอาชนะกัน
ละความทะนงตน
ละการดูหมิ่นเขา
ละความมัวเมา
ละความประมาท ..."

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

เขียน 21 Aug 2013 @ 08:33 ()


ความเห็น (0)