อนุทิน 128141 - อาจารย์ต้น

ผมเห็นการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้แล้ว ก็เคยอยากหาคำว่า ประชาธิปไตยคืออะไร  เสียงข้างมากถือเป็นความถูกต้องจริงหรือ แล้วเสียงขัางน้อยควรทำอย่างไรให้เสียงข้างมากหันมาสนใจเสียงของพวกตน สภาวะอนาธิปัตย์เหมือนหรือต่างอย่างไรกับคำว่าการประท้วงโดยสันติสงบและปราศจากอาุวุธ อนึ่งผมไม่ควรและไม่เชื่อนักการเมืองพวกนีหรอก ผมเชื่อการค้นหาของผมเอง 

เขียน 21 Aug 2013 @ 08:32 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อาการหนักขึ้นทุกวัน สส. พวกนี้

เขียนเมื่อ 

ครับหนักขึ้นทุกวันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตามที่เสียควรเป็นรัฐบาลมากกว่าเพราะรวบรัดและไม่ยอมฟังความเห็นของเสียงข้างน้อยเลย ผมลองยกตัวอย่างดูนะครับ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายกลุ่มที่แสวงหาความหลุดพ้น (ศาสนาเชนก็เป็นส่วนหนึ่งการในแสวงหานี้) ลองคิดดูว่าถ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในสังคม เพราะยุคนั้นมีแต่คนทีี่นับถือศาสนาพรามณ์หรือฮินดูกันทั้งสิ้น วนเวียนอยู่แต่การบูชายัญ หรือไม่ก็เพลิเพลินอยู่แต่ในสมาธิ ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสามารถประกาศพระศาสนาได้ ก็แสดงว่าเสียงข้างน้อยมีความสำคัญมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง "เสียงหนึ่ง" ก็ตาม