อนุทิน 128139 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๘๐๙ |

"ทุกคนต่างรักสุขเกลียดทุกข์"

"... การคิดแบบโสดาบันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องตรงไปตรงมา เป็นเรื่องที่มนุษยชาติควรคิดและควรปฏิบัติต่อกัน คือ คิดว่า หากเราปรารถนาสุขและเกลียดทุกข์ ผู้อื่นก็คงคิดเช่นนั้น เราจึงไม่ควรสร้างทุกข์ และควรสร้างสุขให้ผู้อื่น หากมนุษย์ทุกคนคิดได้แบบนี้ สังคมก็จะปลอดภัย อยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ ...

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)