อนุทิน 12812 - หยั่งราก ฝากใบ

@12804  กราบรับธรรมะค่ะ  มนุษย์ย่อมเป็นทาสของความกลัว กลัวไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นคนเก่ง ไม่เป็นคนดีในสายตาของตนเองและผู้อื่น... และความกลัวนี้เองก็ผลักดัน เสือกไสให้เรา..กระทำหลายสิ่งหลายอย่างทั้งที่รู้ตัวและบ้างก็ไม่รู้ตัว

แต่ถ้ารู้แจ้ง "ความกลัว" นั้นก็ไม่มี..ปัญญานั้นแลจะลุถึงซึ่ง "ความกลัว..."

สาธุค่ะ

เขียน 23 Jun 2008 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)