อนุทิน #128119

  ติดต่อ

ทางสู่ความสำเร็จ...
อันความ สำเร็จน้ัน อยู่ตรงหน้า
อย่ามัวแต่ บ้าไปหา ที่ไหน
งานปัจจุบัน ข้างหน้า นี่ไง
ต้ังอก ต้ังใจ ทำให้ ดีเอย

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

  เขียน:  

ความเห็น (0)