อนุทิน 128111 - ผู้เฒ่าสวนไผ่

ใบเอ๋ยใบตอง                      ได้แต่มองเข้าเย็นเห็นค่าไหม
ใช้ห่อหมกมุงหลังคามาแต่ไร              หรือว่าใช้ทำหมวกก็เข้าที
หนูทั้งหลายใช้ห่อข้าวมาโรงเรียน       ได้พากเพียรวาดรูประบายสี
เขียน
Mind Mapวัฏจักรพืชสัตว์ดี        ล้วนแต่มีค่ายิ่งจริงไหมเอย

เขียน 20 Aug 2013 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)