อนุทิน 128102 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๔ นี้ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันหยุดราชการ แต่ในตอนเย็นได้มีการถวายพระพร ณ สะพานหิน 

สำหรับวันอังคาร-วันศุกร์ มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิด ได้เตรียมการสอนอย่างดีเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ แต่มีบางห้องที่ไม่ให้ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร ทำให้การสอนเป็นไปได้ช้ากว่าห้องอื่น 

สำหรับหน้าที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างปกติ 

เขียน 20 Aug 2013 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)