อนุทิน 128099 - มนตรี แย้มกสิกร

วันนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมร่วมกับ Prof.ANNE FRAISSE อธิการบดี UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 และ Prof. BENEDICTE UZAN GENDRON โดยมี อาจารย์วรวุฒิ  เพ็งพันธ์ เป็นช่างภาพ มีการตกลงความร่วมมือตามโครงการหลักสูตร Dual Master Degree Program จะเริ่มในปี ค.ศ. 2014 นี้ การประชุมมีข้อสรุปที่ก้าวหน้าไปมากและอธิการบดี จะเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยบูรพา ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

เขียน 20 Aug 2013 @ 06:16 ()


ความเห็น (0)