อนุทิน #12809

  • 17.45 น.แฟกซ์หนังสือไปประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรต
  • หลังมัฆริบสแกนหนังสือดังกล่าวส่งทางอีเมล์
  • โทรแจ้งท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
  • อัลหัมดุลิลละฮฺ
เขียน:

ความเห็น (0)