อนุทิน 128076 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • การบ้านจากการเป็นนักศึกษาครูสมาธิคือเดินจงกรม และนั่งสมาธิอย่างละ ๓๐ นาที รวม ๑ ชั่วโมงทุกวัน
    พร้อมบันทึกเวลา  ตั้งใจว่าจะตื่นตั้งแต่ตีห้า แต่หลับยาวเพราะความอ่อนเพลีย...
  • คืนนี้ใช้เวลาชมจันทร์ให้น้อยลง  หันมาชมใจของเราเองดีกว่า  "เดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรก"

                                                                           ธรรมทิพย์
                                                                      ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)