อนุทิน 128071 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๗๙๓ |

"ความสำเร็จอักโข"

วันนี้ทำงานสำเร็จได้มากโข ...

* นำบทความและแบบวิเคราะห์ไปถ่ายเอกสาร
* ใช้บทความและแบบวิเคราห์เป็นกระบวนการเรียนไป ๒ ชั่วโมง
* แจกแนวการสอนกลางภาคเรียน
* แจกแบบวิเคราะห์ให้นักศึกษาเตรียมรับงานผ่าน classstart.org
* ตรวจร่างเอกเทศเด็ก พร้อมให้คำอธิบายพวกเขาเพื่อการแก้ไข
* ตรวจงานบทความวิชาครูเลือกเสร็จ แล้วประกาศมารับงานคืนที่ classstart.org
* รับฟังการชี้แจงเรื่องการขาดสอบของนักศึกษาเอกนาฎศิลป์ ๑ คน
* ออกแบบใบงานที่ ๗ พร้อมนำขึ้นบน classstart.org ก่อน ๑๘.๐๐ น. ตามสัญญา

เขียน 19 Aug 2013 @ 17:41 () แก้ไข 19 Aug 2013 @ 17:51, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยกลองสะบัดชัย …. ทุก ๆ วันแห่งความสำเร็จนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณหมอธิ ;)…