อนุทิน 128067 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๗๙๑ |

"ตอบจดหมาย"

นาน ๆ ทีจะเข้าเมล์ที่ติดต่อกับ gotoknow ของตัวเอง

โห มีจดหมายให้ตอบหลายฉบับ ๓ - ๔ เดือนเข้ามาที

ขออภัยครับ ;)...

เขียน 19 Aug 2013 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)