อนุทิน 128063 - วัชราพร วงมู้ดา

สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 13-16 สิงหาคม 2556 ก็มีการเรียนการสอนเป็นปกติ และช่วยสอนนักเรียนแทนในบางครั้ง เนื่องด้วยครูทางโรงเรียนติดภาระกิจ และในวันศุกร์ ก็ได้ช่วยงานครูในโครงการอาหารปลอดภัย ทางโรงเรียนได้จัดทำอาหารปลอดภัย เช่น ข้าวยำ น้ำกระจี๊ยบ และน้ำใบเตย เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของอาหารที่จัดทำขึ้น ทำให้ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน พร้แมกับนำความรู้ติดตัวกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง

เขียน 19 Aug 2013 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)