อนุทิน 128061 - Wasawat Deemarn

| อนุิทิน ... ๔๗๙๐ |

"การหยั่งรู้"

การหยั่งรู้ เหมือน การถอดรหัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้ได้ใกล้เคียงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านประกอบเรื่องราวนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลจากการอ่านใจ การอ่านภาษากาย การคำนึงถึงเหตุผล การคิดล่วงหน้า อันเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มีการแตกแขนงออกไปมากมายหลายด้าน

เช่น การหยั่งรู้ของขงเบ้งในการนำทัพเข้าตีวุยก๊กของโจโฉ เป็นต้น

การหยั่งรู้จะทำให้เราได้เปรียบผู้ที่กำัลังเข้ามาเบียดเบียนเรา ณ ปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถจะเลือกใช้การตั้งรับ หรือ รุกกลับ ก็ย่อมทำได้ หากข้อมูลรอบด้านนั้นเพียงพอ และขอให้เชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวของผู้วิเคราะห์นั้นด้วย มิฉะนั้น ก็แพแตก ทำอะไร คิดอะไรจะกลายเป็นไม่ฟังไปเสียอีก เสียเวลา เสียอนาคต และเสียความรู้สึก

เขียน 19 Aug 2013 @ 14:05 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จะไปหยั่งวัดใจกับใครเขาละคะคุณครูเงา

เขียนเมื่อ 

เมื่อเกิดสถานการณ์ครับ ;)…