อนุทิน 128060 - วัชราพร วงมู้ดา

สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 5-9 สิงหาคม 2556 การจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ และมีสอนแทนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากครูผู้สอนติดประชุม และในวันศุกร์ก็สอนแทนครูประจำชั้นปีที่ 3 ทั้งวันเนื่องจากครูไปประชุมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และดิฉันก็ต้องมีัหน้าที่ในการควบคุมนักเรียนทั้งวัน

เขียน 19 Aug 2013 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)