อนุทิน 128043 - ครูบาบินก้าว

ศึกษาความแพ้ - ความชนะ

 

แพ้ - ชนะ ในทางธรรมนั้น..บุคคลผู้แพ้ จักเกิดจิตอนุโมทนาที่ได้เห็นความบกพร่องของตน และ จักพากเพียรพัฒนา ทั้งเต็มใจร่วมมือกับบุคคลผู้ชนะและพร้อมจะพัฒนาขีดความสามารถต่อไป... ส่วน บุคคลผู้ชนะ เมื่อชนะก็จักยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจมุ่งทำงาน ฯ เสียสละ พากเพียร โดย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาช่วย เข้ามาเสียสละ ฯ ตามความถนัด เพื่องานแผ่นดินประเทศชาติ มิใช่ เพื่อตนเองและหมู่กลุ่มพรรคพวกตนเองใด ๆ เลย...

 

ส่วนแพ้ - ชนะ ในทางโลก ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ ย่อมนอนเป็นทุกข์ 

 

 

ขอศาสนิกชน พึงเรียนรู้...ความแพ้ - ความชนะ ที่ถูกต้อง ถูกตรง สัมมาทิฐิ ให้จงดี...เพื่อจักได้สั่งสมเหตุอันเป็นมหากุศลเพื่อนำสู่จุดหมายที่แท้ คือ พระนิพพาน

 

 

 

เขียน 19 Aug 2013 @ 05:12 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดีจังเลยค่ะ