อนุทิน 128039 - พรสุดา ทองปานดี

  ติดต่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 18 สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทางสาระวิทยาศาสตร์จึงได้มีการจัดเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ในด้านการเรียนการสอน ในสัปดาห์นี้เป็นการสอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่อง แสงและการมองเห็น ในเรื่องแสงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะนักเรียนยังไม่สามารถตอบคำถามบางคำถามได้ เช่น การเดินทางของแสง ว่าแสงมีการเดินทางอย่างไร แต่ก็ได้อธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของแสง เรื่องแสงเป็นเรื่องที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน แต่บางครั้งเราก็มองข้ามสิ่งเล็กๆไป ในด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปด้วยดี มีนักเรียนที่เข้าใจบ้าง มีสงสัยบ้าง ตามความรู้พื้นฐานและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ส่วนในด้านกิจกรรมในสัปดาห์นี้ทางสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ ได้มีการจัดการแสดง การขายสินค้า ที่ทำจากฝีมือของนักเรียน การนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การแสดง science show ของนักเรียน ได้สร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)